Mediation & Premediation

In goed overleg met elkaar tot overeenstemming komen
  • Mediator is neutraal
  • Deelnemers beslissen zelf
  • Afspraken vastleggen in convenant

Bij het overlijden van een dierbare zijn vaak meerdere partijen betrokken wanneer het gaat om het verdelen van de eigendommen. Om te zorgen dat iedereen recht gedaan wordt én de wensen van de overledene worden gerespecteerd kan de hulp ingeschakeld worden van een mediator.

Deze neutrale bemiddelaar begeleidt het proces waarin de betrokkenen samen met elkaar tot overeenstemming proberen te komen. Een mediator informeert de deelnemers over juridische kwesties en brengt de mogelijkheden in kaart, maar adviseert niet welke oplossing gekozen zou moeten worden. Uiteindelijk hakken de deelnemers zelf de knoop door.

Dit is een groot voordeel van het mediationtraject: het is niet alleen goed voor de onderlinge verbondenheid en een stukje verwerking, maar ook om eventuele ruzies over de verdeling te voorkomen. Op het moment dat u en de overige betrokkenen er over uit zijn wat er gaat gebeuren met de eigendommen worden de afspraken vastgelegd in een convenant.

Soms is er sprake van een grote groep betrokkenen of van lastige situaties binnen de familie. Dan kan het zijn dat er twee mediators nodig om het proces goed te kunnen begeleiden. In zo’n situatie werk ik samen met een co-mediator, bijvoorbeeld een deskundige psycholoog-mediator.

Overigens is het ook mogelijk om vóór het overlijden al afspraken te maken over het verdelen van de eigendommen, om zo eventuele problemen te kunnen voorkomen. Dit wordt ook wel premediation genoemd.

Wilt u weten of een (pre)mediationtraject past bij uw situatie? Neem dan vrijblijvend contact op en ik vertel u alles over hoe u dit traject werkt en wat er bij komt kijken.

Vraag gratis oriënterend gesprek aan