Collaborative Practice

Met een team van specialisten conflicten oplossen zodat er geen procedure volgt
  • Multidisciplinair team
  • Conflicten in overleg oplossen
  • Procedure vermijden

Wanneer u en de andere erfgenamen er door ruzie of botsende belangen niet uit komen hoe de nalatenschap verdeeld moet worden kunt u de hulp inschakelen van een team specialisten.  Dit team bestaat uit eigen erfrechtadvocaten, een psycholoog/coach en soms ook financiële adviseurs, die u helpen om tot een goede afwikkeling te komen. Met name als er tussen de deelnemers geen evenwicht bestaat in kennis, emoties en macht, blijkt Collaborative Practice dé manier om een procedure te vermijden.

Collaborative Practice gaat uit van drie principes:

  • Een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie door de deelnemers;
  • De afspraak dat de rechter niet wordt ingeschakeld;
  • Een oplossing waarbij de deelnemers de hoogste prioriteit hebben.

Hoe het in de praktijk werkt:

Het basisteam bestaat uit de deelnemers met ieder hun eigen advocaat. Deze advocaten behartigen met name het belang van hun eigen cliënt en zien er verder op toe dat de afwikkeling aan alle kanten eerlijk en constructief verloopt. Het verschil met Mediation is dat de advocaat wél individueel advies geeft terwijl een mediator neutraal blijft. Er is dus zowel individuele advisering als open overleg met elkaar bij Collaborative Practice.

Een coach of een psycholoog begeleidt het proces en bespreekt ook de emoties die komen kijken bij het proces zoals boosheid en verdriet. Daarnaast kan er een financieel deskundige zoals een accountant ingeschakeld worden, wanneer er bijvoorbeeld een bedrijf gewaardeerd moet worden. De deelnemers kiezen dan samen één deskundige uit, waardoor een ‘strijd tussen deskundigen’ wordt voorkomen.

Transparant proces

Alle deelnemers spreken van tevoren af om er alles aan te doen om de afwikkeling van de nalatenschap tot een goed einde te brengen. Hierbij is respect, eerlijkheid en transparantie erg belangrijk. Er mag dus geen essentiële informatie achter gehouden worden.

De advocaten die ingeschakeld zijn werken met elkaar samen om de beste regeling voor hun cliënten te treffen. Er wordt niet inhoudelijk geprocedeerd en ook vindt er geen dure uitgebreide correspondentie tussen advocaten vindt niet plaats. U bespaart zo niet alleen kosten maar ook veel tijd, energie en mogelijke ruzies tussen familieleden of andere betrokkenen.  U werkt samen aan een oplossing die voor iedereen zo positief mogelijk uitpakt.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Als advocaat ben ik getraind in deze methode van Collaborative Practice. Ik ben daarnaast ook aangesloten bij de VvCP: de Vereniging van Collaborative Professionals. Wanneer u interesse heeft in een traject van Collaborative Practice, vertel ik u graag meer over hoe het in zijn werk gaat in een kennismakingsgesprek. Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Vraag gratis oriënterend gesprek aan