Familierecht

Familierecht in één keer goed geregeld
U wilt alles in één keer regelen: geen halve oplossing en geen gedoe achteraf. Prima, dat is ook mijn insteek.
Graag ondersteun ik u bij uiteenlopende familierechtkwesties (bijv. bij echtscheiding, afstammingskwesties, kinder- en partneralimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding, adoptie, etc). Ik kan voor u aan de slag gaan als advocaat, als advocaat-mediator of als overlegsscheidingsadvocaat (Collaborative Divorce). Graag bespreek ik deze verschillende mogelijkheden met u.

Het FamilieTeam
Wat heel praktisch is: mijn kantoor heeft een breed netwerk. In veel familierechtkwesties werk ik bijvoorbeeld graag samen met andere leden van Het FamilieTeam (bestaande uit advocaten-mediators, een psycholoog family mediator NIP/jurist, een kandidaat-notaris/estate planner en een financieel planner).

Extra begeleiding van kinderen en hun ouders
Soms vraagt de situatie rond een scheiding om extra begeleiding en speelt er bij de kinderen bijzondere problematiek. Dan werk ik graag samen met Praktijk Barend Spijkers te Hilvarenbeek. Praktijk Barend Spijkers bestaat uit vier gedragsdeskundigen met een brede en jarenlange ervaring in zorgvuldige begeleiding van kinderen en hun ouders (ook in scheidingssituaties). Praktijk Barend Spijkers kan kinderen helpen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders en kan deze ouders begeleiden om het ouderschap na echtscheiding vorm te geven. Bij dit laatste worden uiteraard de wensen van de kinderen betrokken. Indien u als ouder(s) geïnteresseerd bent in de inschakeling van Praktijk Barend Spijkers dan zal ik u graag bij deze praktijk introduceren. Meer informatie over Praktijk Barend Spijkers vindt u op hun website: www.praktijk-barendspijkers.nl

Zowel erfrecht als familierecht: vaak is er een overlap
Mijn specialisatie is zowel erfrecht als familierecht en dat heeft in de praktijk veel voordelen. Bij erfrecht speelt familierecht vaak een belangrijke rol. En andersom kan dat ook het geval zijn. Denk hierbij aan kwesties als:

  • Is er bij echtscheiding sprake van een gemeenschap van goederen met daarin een aanspraak van één van de echtgenoten op een nalatenschap? Hoe wordt deze aanspraak verdeeld?
  • Was de erflater gehuwd en zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden? Huwelijksvermogensrecht gaat vóór erfrecht. Wat betekent dit voor de afwikkeling van de nalatenschap?
  • Wie zijn de kinderen van de erflater? Zijn er misschien biologische kinderen die het vaderschap van de erflater zouden willen laten vaststellen?
  • Was de erflater op het moment van overlijden gescheiden of betrokken in een echtscheidingsprocedure? De wet bepaalt dat als sprake was van een echtscheiding of scheiding van tafel en bed, de erfstelling die in een testament is opgenomen ten behoeve van de (ex-)echtgenoot komt te vervallen, tenzij uit het testament uitdrukkelijk blijkt dat dit niet de bedoeling is. De wetgever helpt hiermee de nabestaanden als de erflater vergeten is om het testament aan te passen.
  • Verder is van belang: een echtgenoot kan geen aanspraak maken op vestiging van een ‘verzorgingsvruchtgebruik’ als meer dan een jaar voor het overlijden van de erflater een echtscheidingsprocedure was gestart. Als de lange(re) duur van de echtscheidingsprocedure niet in overwegende mate aan deze echtgenoot is te wijten, is dat anders.

Ik nodig u graag uit voor een gratis oriënterend gesprek om antwoord te geven op uw vragen en om te zien hoe ik u verder kan helpen.

Bijzonder mediationtraject voor een redelijk tarief: Weekendscheiding
Veel partners willen hun scheiding graag snel en soepel regelen. Daarom heb ik een bijzonder mediationtraject ontwikkeld: Weekendscheiding. Dit is een kort en intensief traject dat tijdens twee dagen plaatsvindt (op vrijdag en zaterdag, op zaterdag en zondag of op vrijdag en zondag). Best pittig, maar u weet dan wel snel waar u aan toe bent. In één weekend legt u samen met mij de volledige basis voor uw scheiding. Tijdens dit weekend of kort daarna worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd. De echtscheidingsprocedure verloopt geheel schriftelijk.

De kosten van het traject Weekendscheiding zijn:

  • € 1.000,00 excl. BTW per persoon als er geen ouderschapsplan nodig is en geen partneralimentatie hoeft te worden berekend;
  • € 1.300,00 excl. BTW per persoon als er wel een ouderschapsplan nodig is (incl. berekening behoefte van de kinderen en berekening kinderalimentatie), maar daarnaast geen partneralimentatie hoeft te worden berekend;
  • € 1.500,00 excl. BTW als er wel een ouderschapsplan nodig is (incl. berekening behoefte van de kinderen en berekening kinderalimentatie) en daarnaast ook partneralimentatie moet worden berekend.
  • In alle situaties die hiervoor zijn genoemd: griffierechten (éénmalig een bedrag van ongeveer € 290,00) en de kosten van gemeentelijke uittreksels.

De komende maanden is Weekendscheiding nog op de volgende data mogelijk:
▪op vrijdag 27 oktober 2017 en zondag 29 oktober 2017;
▪op vrijdag 3 november 2017 en zondag 5 november 2017;
▪op zaterdag 9 december 2017 en zondag 10 december 2017.

Wilt u meer weten over hoe Weekendscheiding verloopt? Ik stuur u per mail graag meer informatie toe.

NB belangrijk om te vermelden: ik screen vooraf tijdens een kennismakingsgesprek of dit bijzonder vlotte traject bij uw situatie aansluit, soms is dat helaas niet het geval (bijv. in geval van een eigen onderneming die gewaardeerd zal moeten worden en waarbij het berekenen van alimentatie complexer is, of bij een wat complexere alimentatiesituatie in verband met samengestelde gezinnen). Dan bespreek ik tijdens het kennismakingsgesprek met u of er een andere vlotte aanpak mogelijk is en welk tarief in die situatie zal gelden.

Gratis kennismakingsgesprek