Overlegscheiding

Scheiden in teamverband: een respectvolle afwikkeling

Overlegscheiden is een andere manier van scheiden. Als er verschil bestaat in in balans, kennis of verwerking, is overlegscheiding een goede stap. Bij deze aanpak is er zowel samenwerking als eigen ondersteuning. De insteek is om als vrienden uit elkaar te gaan en om als ouders te blijven samenwerken.

Overlegscheiden (Collaborative Divorce) gaat uit van drie principes:

  1. De afspraak dat de rechter niet wordt ingeschakeld
  2. Een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie door beide partners
  3. Een oplossing waarbij ouders en kinderen de hoogste prioriteit hebben


Hoe werkt overlegscheiden

De partners met hun advocaten vormen het basisteam. De advocaten ondersteunen hun eigen cliënt en zien erop toe dat de overlegscheiding aan beide kanten eerlijk en constructief verloopt. Een coach (psycholoog) begeleidt het scheidingsproces en heeft aandacht voor de emoties. De partners kunnen ook een financieel deskundige inschakelen, zoals een accountant als er een bedrijf gewaardeerd moet worden. De partners kiezen dan samen één deskundige uit. Dat is wel zo praktisch.

De scheiding verloopt op een respectvolle en integere wijze. De partners leggen alle belangrijke informatie op tafel. Het scheidingsproces is daardoor open en transparant. Er wordt niet inhoudelijk geprocedeerd en ook uitgebreide correspondentie tussen advocaten vindt niet plaats. Een besparing van kosten, tijd en energie.

 

 

Aandacht voor de toekomst

Het effect van vriendelijk verlopen echtscheidingsprocedures op het welzijn van partners en hun kinderen is heel waardevol. U geeft op deze wijze invulling aan uw eigen toekomst.

Ik ben getraind in deze methode en heb er goede ervaring mee. Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) en bij de Practice Group ‘Collaborative Practice Center‘.

Contact opnemen


  • “Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek op mijn kantoor in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Ik ben benieuwd wat er speelt en wat uw wensen zijn.”

    Mynke Warnink, Advocaat Erfrecht & Familierecht