Indexering alimentatie per 1 januari 2020

26 november 2019

Elk jaar stelt de Minister voor Rechtsbescherming een percentage vast waarmee de kinderalimentatie en de partneralimentatie verhoogd moeten worden (wettelijke indexering). Dit zorgt ervoor dat alimentatie waardevast blijft. De wettelijke indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland.

Op grond van de wet verplicht
Deze verhoging van de alimentatie vindt ‘van rechtswege’ plaats. Het gebeurt dus automatisch: hierover hoeven geen nieuwe afspraken gemaakt te worden.

Welke verhoging moet je toepassen?
Het indexeringspercentage voor 2020 is vastgesteld op 2,5%. Dit betekent dat de alimentatie vanaf 1 januari 2020 met 2,5% wordt verhoogd. Voor 2019 werd het indexeringspercentage op 2,0% vastgesteld (toe te passen per 1 januari 2019), en voor 2018 ging het om een verhoging met 1,5% (toe te passen per 1 januari 2018). Voor eerdere jaren zijn de percentages terug te vinden op de website van het LBIO (www.lbio.nl) en op die website kan ook gemakkelijk een berekening worden gemaakt.

De verhoging geldt overigens niet alleen bij alimentatie die door de rechter werd vastgesteld, maar ook bij alimentatie die in onderling overleg is overeengekomen.

Hoe werkt het precies?
In een eerdere blog op deze website heb ik uitgelegd vanaf welk jaar deze indexering voor het eerst moet worden toegepast, en welke indexering er precies geldt. Zie Indexering van alimentatie, hoe werkt dit precies?

Mynke Warnink